Kaz Civcivi

Kaz Civcivi

Linda : 30,00 TL  Landes : 60,00 TL  Mamut : 60,00 TL

Kaz Civcivi Hakkında Bilgiler Kaz Civcivi Satışlarımız mevcuttur.
Bir çok ırk kaz civcivi nin kendine ait gelişim özellikleri hastalık özellikleri mevcuttur , Başlıca kaz ırkları Çin kazı , Kars kazı , Afrika kazı , Emden kazı , Kanada kazı , Amerikan buf kazı , Toulouse kazı , Rus linda kazı , Anadolu kazı ve tüm bu Saf kan ırklara ait olupta melezlenmiş kırma ırklardır.

Kaz civcivlerinin bakımı için özel bir ana makinesine veya ısıtma alanına gerek yoktur. kuru iyi aydınlatılan ve havalandırılan kapalı bir yer küçük bir sürü için yetiştirme alanı olarak kullanılabilir. İlk günlerde yetiştirme alanından köpek, kedi uzak tutulmalıdır. Mümkünse altlık günlük değiştirilmelidir.Civcivler kısmen tüyleninceye kadar ıslak şartlara adapte olamadıkları için 2 haftalık yaşa kadar yüzmelerine fırsat verilmemelidir. Üç günlük yaştan sonra civcivler otlamaya alıştırılmalıdır Yabani kuşların içeri girişini ve dolayısıyla hastalık etkenlerini getirmelerini engellemek amacıyla barınakların pencereleri tel örgü ile kaplanmalı, sıçanların ve gelinciklerin girmesini önlemek amacıyla duvar ve tahta döşemedeki delikler ve çatlaklar kapatılmalı, kediler ve köpeklerin girişini önlemek için kapılar kapalı tutulmalıdır.

Test

Form Gönderimi

Tamam